El permís de conducció de la classe B autoritza a conduir els vehicles següents:

  • Automòbils la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 3.500 kg que estiguin  dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc la massa màxima autoritzada de la qual no excedeixi de 750 kg.
  • Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc amb una massa màxima autoritzada que excedeixi de 750 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi de 4.250 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles.
  • Tricicles i quadricicles de motor.

 

Com aconseguir-ho?

En primer lloc, per la obtenció del permís B cal superar l’examen teòric que consisteix a contestar un total de 30 preguntes tipus test, amb un marge d’error del 10%, és a dir, només es podran fallar 3 preguntes.

En segon lloc, cal superar un examen pràctic. Aquest examen té una durada mínima de 25 minuts, es realitza en vies obertes al tràfic i es duu a terme en presència del professor/a i de l’examinador/a.

Requisits:

  • L’edat mínima per obtenir-lo serà de 18 anys complerts. No obstant això, fins als vint-i-un anys complerts no autoritzarà a conduir tricicles de motor amb una potència màxima superior a 15 kW.

 

Per consultar les nostres promocions fes clic aquí.

A la nostra autoescola utilitzem el Nissan Juke i el Seat Ibiza.

ibiza juke2